Innovaties

Basishouding

We maken onze naam waar door verder te denken dan de gemiddelde hovenier. We houden ervan om nieuwe ideeën aan te dragen en in te spelen op veranderde behoeften met respect voor natuur en milieu. We bezoeken ieder jaar vakbeurzen om op de hoogte te blijven van de nieuwste tuintrends en innovaties op het gebied van machines en gereedschappen.

Afvalverwerking

De Innovenier gaat nauwkeurig om met de verwerking van onze afvalstromen. Alles wordt gescheiden ingezameld en afgevoerd naar derde partijen die het weer recyclen naar nieuwe grondstoffen e.d. Het groenafval dat binnenkomt spaar ik een jaar op. Hier kunnen vogels in gaan nestelen en kan het afval een schuilplaats bieden voor klein wild. Medio januari/februari, wanneer de werkzaamheden in de tuinen en buitenruimten op een laag pitje staan, verkleinen we de composthoop tot compost die weer bij plaatselijke boomkwekerijen in de bodem verwerkt wordt. Zo kunnen er weer nieuwe bomen en struiken uit groeien.

Top Secret

Momenteel werken wij hard aan een nieuwe techniek voor particulieren en bedrijven die eens iets anders willen qua groen in hun omgeving. Wanneer dit uitontwikkeld is, vind u hier meer informatie.